Дом за стари хора "Престиж"
Денонощни грижи за възрастни в село Малко Чочовени

Медицински грижи

Частен дом за стари хора Достойни старини предоставя ежедневни медицински грижи на настанените възрастни лица. Специализираната институция е разположена на територията на село Малко Чочовени, община Сливен.

Още при самото настаняване за всяко едно лице се определят и специфичните здравни потребности, които трябва да се задоволяват на определен период от време. При подписването на договор за настаняване частният дом поема ангажимента да предоставя квалифицирани медицински грижи по всяко едно време на денонощието.

По време на престоя за всяко едно лице се води медицинско досие, в което се попълват всички извършвани медицински процедури. В това досие се описват подробно назначените терапии от лекуващ лекар при условие, че има наличие на заболяване.

Периодично се организират медицински прегледи, които определят текущото здравословно състояние на възрастните.