Дом за стари хора "Престиж"
Денонощни грижи за възрастни в село Малко Чочовени

Индивидуални грижи

Частен дом за стари хора Достойни старини предоставя денонощни индивидуални грижи на всеки един настанен в село Малко Чочовени, община Сливен. Всяко едно лице има своите специфични потребности, продиктувани от най-различни фактори. Такива могат да са: 

  • отминали или текущи заболявания;
  • начин на живот;
  • интереси;
  • и други. 

С напредване на възрастта някои от ежедневните действия, които до този момент сме извършвали без усилие, стават непосилни или костват значително количество усилия. В специализираната институция се предоставя помощ при извършване дори на най-обикновените ежедневни дейности.

Удовлетворяват се здравните потребности на всяко едно лице, както и социални такива.