Дом за стари хора "Престиж"
Денонощни грижи за възрастни в село Малко Чочовени

Настаняване в Дом за стари хора Престиж в село Малко Чочовени

Частен дом за стари хора Достойни старини извършва настаняване на възрастни в село Малко Чочовени, община Сливен. На посочените телефони за контакт ще получите информация за броя свободни места в специализираната институция.

За настаняването трябва да се подготвят необходимите документи. За техния вид, срок за подаване и размер на таксата може да отправяте запитвания по всяко едно време. Ще получите подробна информация по всеки един въпрос, отправен към ръководството на частния дом.

При настаняването на всеки един възрастен се предоставя копие от сключения договор. В него са посочени всички права и задължения както на самото лице, така и на специализираната институция. Подробно са описани отделните категории медицински и социални грижи, които лицето ще получава по време на своя престой.

При настаняването се посочват всички специфични потребности на възрастния, които трябва да се посрещнат адекватно от персонала на частния дом.